roze geschiedenis nijmegen timeline
De sitemap van de timeline geeft een overzicht van de persoonlijke verhalen met bijbehorende thema's. De periodes gemarkeerd met [N] zijn de geschiedenis gezien vanuit onze streek. De thema' s gaan over 'anders-zijn' in de betreffende periode. Er wordt nog aan deze website gewerkt. Donkere pijlen geven de pagina's aan die gereed zijn.
       PREHISTORIE
  - 4500  pop

     - 500  man van Lent
       prehistorie [N]
       vrouwen en mannen
       anders-zijn

       ROMEINSE RIJK
       90    Iphis
     180  Titus Aurelius
       Bataven & Romeinen [N]
       'Griekse' liefde
        thema

       MIDDELEEUWEN
     800  Dodo
     996  Anna
       500 - 1000 [N]
       verboden, boete doen

  1410  Jennesken van Puyflic
  1471  Mariken's Moei
       1000 - 1500 [N]
       heilige kerkvaders
       vrouwen tegen verdrukking in
       zondebokken

      VROEGMODERNE TIJD
  1560 Petrus Canisius
  1595 Nele Versteegh
       eind Middeleeuwen [N]
       verdacht en gestraft
       heksenvervolging

  1625  Trijntje Simons
  1662  Reinier Smetius
      (Maria van Akerlaecken)
       Gouden Eeuw [N]
       vrouwen als kerels
       thema

  1731  Albertus Fodeyn
  1750  Maria van Antwerpen
       Verlichting [N]
       geleerde vrouwen
       de 'stomme zonde'

      MODERNE TIJD
    1835  Johannes Kneppelhout
    1870  Anna Haanen & Maria Vos
    1880  Antoon van Welie
    1895  Titia van der Tuuk
       Moderne Tijd
       vrouwenkiesrecht
       thema
      20ste EEUW pre-WW2
    1922  Emile de Bruyn
    1935  To Hölscher
    1936  Pijke Koch
    1940  Maria/Alice Schuster
    1942  Stef Louwense
       pre-WW2
       zedelijkheid
       dandyisme
       nazisme / WW2

      20ste EEUW na-WW2
    1965  Andreas Burnier
    1970  Toon van Heusden
        herdenken in gure tijden
        katholiek en kritisch

      VOORBIJ DE ZEDELIJKHEID
    1975  Rooie Flikker Fraksie
    1977  De Feeks
    1981  Villa Lila
        het persoonlijke is politiek
        toen was er aids

      POLITIEK BEWUSTER
     2003   Ineke Zijlmans
     2014   Cees van der Pluijm
        Roze Woensdag