Nijmegen kent een kleurrijke geschiedenis. De Canon van Nijmegen vertelt de 50 belangrijkste verhalen. Hoewel er in de afgelopen decennia landelijk veel onderzoek is verricht naar lhbti-geschiedenis, zijn de resultaten vaak niet terug te vinden in de officiële geschiedschrijving. Mensen die 'anders' waren of buiten de heersende normen leefden, vallen ook in Nijmegen buiten de Canon van de geschiedenis. Daarom zijn Lesbisch Archief Nijmegen en Stichting Quest in 2015 een project gestart om de ontbrekende verhalen onder de aandacht te brengen: de Roze Geschiedenis Nijmegen. Over de aanloop van het project:

51ste canonkast Nijmegen is roze

Roze Woensdag 2011: De 51ste canonkast kleurt roze.

Tuffen Kazen Klemen tentoonstelling

januari 2013: afficheTuffen Kazen Klemen.

2011: de 51ste canonkast kleurt roze

Om toch aandacht te besteden aan de ontbrekende verhalen, biedt een speciaal ontworpen kast in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis de mogelijkheid een 51e canonvenster    toe te voegen. Van 20 juli tot eind oktober 2011 is die 51e canonkast gewijd aan de roze geschiedenis van Nijmegen en omgeving  .  Op Roze Woensdag, tijdens de Vierdaagse, wordt de opening verricht door prof. dr. Dolly Verhoeven, bijzonder hoogleraar Geschiedenis aan de RU Nijmegen en initiatiefnemer Helm de Laat.

De roze 51e canonkast blijkt een succes. Anderhalf jaar later wordt de roze geschiedenis van Nijmegen uit de aparte kast gehaald en gepresenteerd in een grote tentoonstelling die het hele Huis van de Nijmeegse Geschiedenis vult.

2013: tuffen kazen klemen

Op 18 januari 2013 gaat TUFFEN KAZEN KLEMEN de roze geschiedenis van Nijmegen van nul tot nu     van start. De openingshandeling wordt verricht door wethouder Hannie Kunst (cultuurhistorie) samen met Helm de Laat. De bijeenkomst is een echte reünie, de genodigden passen bijna niet in de Mariënburgkapel. Ook wethouder Henk Beerten (cultuur en onderwijs) geeft acte de présence.

Tuffen Kazen Klemen trekt ruim 4000 bezoekers. Er zijn lunchlezingen, rondleidingen voor studenten, middelbareschoolklassen en ouderengroepen. Bij de afsluiting op 5 mei 2013 is Nijmegen de eerste gemeente in Nederland waar een groot overzicht van de plaatselijke roze geschiedenis succesvol is gepresenteerd.

2015: Tuffen Kazen Klemen revisited

Vanwege het succes besluit een initiatiefgroep (Stichting Quest, Lesbisch Archief Nijmegen en Fotografica) de informatie van de tentoonstelling Tuffen Kazen Klemen uit te breiden en te verdiepen. Er wordt aansluiting gezocht bij het Nijmeegse SchoolsOUT. Om de geschiedenis van 'anders'-zijn in Nijmegen en omgeving laagdrempelig ter beschikking te stellen wordt de website rozegeschiedenis-nijmegen.nl ontworpen en online gezet.

Roze Geschiedenis Nijmegen

Op rozegeschiedenis-nijmegen.nl wordt de verborgen geschiedenis van 'anders'-zijn op een inspirerende wijze voor het voetlicht gebracht. Docenten vinden er informatie voor lessen maatschappijleer en over diversiteit. Leerlingen kunnen rozegeschiedenis-nijmegen.nl raadplegen voor profielwerkstukken. GSA's doen er inspiratie op voor nieuwe projecten. COC-voorlichters kunnen met de informatie op rozegeschiedenis-nijmegen.nl hun belangrijke werk illustreren en onderbouwen. En rozegeschiedenis-nijmegen.nl kan je op weg helpen bij het ontdekken van je eigen lhbt-geschiedenis.   Lees meer over de website