prehistorie

voetstappen

prehistorie

in gips

image   prehistorie

De oudste sporen van menselijk leven in Nijmegen en

omstreken dateren van 7000 jaar voor onze jaartelling.

De oudste sporen van menselijk leven in Nijmegen en omstreken dateren van 7000 jaar voor onze jaartelling.

In de prehistorie verbleven er al mensen in wat we nu Nederland noemen. Dat weten we omdat er bij opgravingen sporen van hun leven zijn gevonden.

De Neanderthaler was een uitgestorven voorloper van ons soort mensen. Neanderthalers hadden geen vaste woonplaats en hielden zich in leven met jagen en verzamelen van voedsel in hun omgeving. In 2013 werden bij Den Bosch de resten van een kampje van Neanderthalers gevonden. Enkele botten, wat stenen werktuigen en verkleuringen in de grond was alles wat te zien was. Het kamp is voorlopig gedateerd op 60.000 jaar oud. Ook in Drenthe zijn resten van een kampement door Neanderthalers gevonden.

De moderne mens en de Neanderthaler leefden enkele duizenden jaren gelijktijdig in dezelfde gebieden, voordat de laatste Neanderthalers in Europa ± 40.000 jaar geleden verdwenen.

Kops Plateau Nijmegen opgravingen

november 1993 :  Stenen structuren op de stuwwal van de Kopse Hof. "Grootste steencirkel van Nederland ontdekt" schrijft NRC. Later komt men met een minder spannende interpretatie: de stenen cirkels zouden deel zijn van een groep grafheuvels van ± 4000 jaar oud.

De oudste sporen van menselijk leven in deze streek dateren van ± 7000 voor onze jaartelling en zijn gevonden in Nijmegen-Noord bij Ressen. Bij deze opgravingen trof men onder andere een kleurstof aan: rode oker.

Bij de Kopse Hof – op de stuwwal - vond men in de jaren 90 van de vorige eeuw stenen structuren. Even dacht men aan een Nijmeegse Stonehenge. Maar er bleek meer aan de hand. Men vond een rechthoekige omheining van boomstammen. Nu wordt gedacht dat het gebied ± 2000 jaar voor onze jaartelling als cultusplaats of voor grafheuvels in gebruik was.

Bij werkzaamheden voor de Waalsprong hebben Nijmeegse archeologen in 2011 menselijke voetstappen gevonden die ook dateren van ± 2000 voor onze jaartelling. Ze werden (waarschijnlijk) door een kind en een volwassene achtergelaten op de oever van een geul. De afdrukken zijn in gips gegoten, zodat deze verder bestudeerd kunnen worden.

Ten noorden van Nijmegen, in Lent aan de Laauwikstraat, werd in 1998 een graf van een man blootgelegd. Hij leefde ± 550 voor onze jaartelling en wordt de man van Lent   genoemd.

Wist je dat...   Tijdens de grote ijstijd (tot ± 150.000 voor onze jaartelling) kwam de poolkap in Noord-Europa tot aan Nijmegen. De druk van het ijs duwde de aarde omhoog, zo is hier een stuwwal ontstaan. Een stuwwal is altijd aantrekkelijk om op te wonen, je hebt veel zicht op je omgeving. Misschien dachten de Neanderthalers er net zo over. Maar archeologisch bewijs van hun aanwezigheid in en rondom Nijmegen is tot op heden niet gevonden.

verder lezen