Trijntje Simons

Het belooft niet veel goeds. Heb er genoeg zien sterven om te weten wat er op rode loop volgt. Nu ja, alles is geregeld. Ik hoef niet zo nodig in Nimwegen begraven. De dominee in Rees is Symon Poort maar wat dankbaar. Ik krijg een mooi graf in zijn nieuwe kerkje.

Mijn lief is een jaar geleden al aan de pest bezweken. We zijn nooit in de kerk getrouwd. Maar in Rees waren we gelukkig. De mensen hier kenden ons als de steenhouwer en zijn vrouw. Dat heb ik natuurlijk zo gelaten.

Ik ben ook soldaat geweest onder prins Maurits. Veel actie en rumour. Maar zo'n leven was niets voor voor mijn lief. Later vroeg de prins aan mij om hier in Rees te werken aan de nieuwe vestingmuren. De hoge heeren waren erg tevreden, vonden het een machtig mooi werk. Toen heb ik haar gevraagd bij me te komen wonen.

Dat niemand ooit iets gemerkt heeft is best vreemd. Hoe het nu verder zal gaan? Tja, dat is in Godes hand. Als ze van de schrik bekomen zijn zullen ze me wel met rust laten.

1661   Batavise Romeyn ofte Alle de voornaemste Heldendaden, Ridderlijke feyten en listige Oorlogs-vonden, in Veld en Zeeslagen, overwinninge van Steden en Schepen, en in andere gelegentheden, by de Hollanders en Zeeuwen verricht, zedert den jare 1492 tot 1661

...     Trijntje Simons [1590-1625] was dochter van een Nijmeegse beroepsmilitair uit de Hezelstraat. Als meisje uit het gewone volk had ze alleen wat lezen en schrijven geleerd. Ze vond werk als dienstmeid. Dan besluit Trijntje er op uit te trekken. Ze doet mannenkleren aan en noemt zich voortaan Symon Poort. Symon probeert als schoenmaker aan de kost te komen. In Deventer komt ze in de bouw terecht. Bij het herstel van een van de stadspoorten ontdekt Symon haar talent als steenhouwer. Toch neemt ze dienst in het leger van prins Maurits. Haar vader, die dient op een schip dat over de Rijn vaart, krijgt dan af en toe de groeten van zijn zoon. Tot zijn grote verbazing, want hij heeft helemaal geen zoon...

Na de verovering van het Duitse stadje Rees speelt Symon een belangrijke rol bij de aanleg van nieuwe vestingwerken. In het katholieke stadje bouwt ze ook mee aan een protestantse kerk.

Na haar dood komt Symon's geheim aan het licht. Haar vader is te laat voor de begrafenis, maar krijgt van haar commandant te horen dat Trijntje toch met militaire eer is begraven. In het kerkje dat ze zelf heeft helpen bouwen.

In Batavise Romeyn uit 1661 wordt over Trijntje Symons o.a. het volgende geschreven: 'En wijl zo vrome daad van een vrouwspersoon / niet onbedacht hoort te blijven / maar in de gemoederen der Nederlanders gevest te worden / beloofden de vader / een steen met een kort opschrift van hun daden / tot gedachtenis / op het graf te leggen'.

Om over na te denken...  Waarom Trijntje besloot om als man verder te leven weten we niet. Misschien vond haar vader dat ze moest trouwen. Had ze schulden en moest ze meer geld verdienen. Misschien voelde Trijntje zich helemaal geen meisje. Was ze een ondernemende meid, die de beperkingen van een vrouwenbestaan in die tijd niet zag zitten. Misschien was ze verliefd op een andere vrouw en zag ze het als enige manier om met haar samen te zijn.

1992   Mae Carol Jemison, medicus en astronaut maakt haar eerste ruimtevlucht aan boord van the Endeavour. [bron: wikipedia]

opdrachten

   Zoek op wanneer het Duitse plaatsje Rees door het leger van Maurits veroverd werd en hoe lang Trijntje als man in Rees gewoond heeft.

   In dit verhaal leeft Trijntje samen met een vriendin. Bedenk eens wat voor voorzorgsmaatregelen zij dan moesten nemen om ontdekking te voorkomen.

  Bestaan er in deze tijd nog typische mannen- en vrouwenberoepen. Of zijn er redenen te bedenken waarom iemand zich - voor het werk - als de andere sekse zou moeten voordoen. In Nederland of ergens anders in de wereld?

verder lezen