Titus Aurelius Placidus

Ik ben Titus Aurelius Placidus en dien in de garde van de keizer. Van huis uit ben ik Bataaf, net als mijn vriend. Toen we het Romeinse burgerschap kregen, werden we Titus genoemd. Van onze patroon kregen we alletwee de achternaam Aurelius! Dat vond hij wel grappig...

Mijn vriend heeft de bijnaam Vindex, dat betekent de 'wreker'. Ik word Placidus genoemd, de 'vredelievende'. Vindex is afkomstig uit de buurt van Ulpia Noviomagus, een stadje helemaal aan de noordgrens van het Romeinse rijk. Daar is het koud en nat.

Wij dienen in de Praetoriaanse garde   Dat is een grote eer. Voor ons gaat de veiligheid van de keizer vóór alles. Ik heet dan wel Placidus, maar begin pas te leven als de keizer me ergens op afstuurt. Mijn lieve 'wreker' blijft liever thuis. In Rome is hij ziek geworden en in zijn bed gestorven. Ik kan me nog niet voorstellen dat hij er niet meer is. Ben zo verdrietig. Het enige wat ik kan doen is een grafsteen voor hem oprichten.


...     Door de grafsteen die Placidus voor zijn vriend liet maken, weten wij dat Titus Aurelius Vindex uit Noviomagus kwam, 11 jaar diende in het elitecorps van de keizer en dat Placidus zijn erfgenaam was:

D(is) M(anibus)
T(ito) AURELIO T(iti) F(ilio) ULP(ia)
NOVIOMAG(i) VINDICI
EQ
(uiti) SING(ulari) IMP(eratoris) N(ostri) TUR(ma)
AEL(i) VERECUNDI VIX(it)
ANN(os) XXIIX MIL(itavit) ANN(os) XI
T(itus) AUR(elius) PLACIDUS HERES
AMICO OPTIMO F(aciendum) C(uravit).

Vertaling van de tekst: Aan de goddelijke schimmen. (Voor) Titus Aurelius Vindex, zoon van Titus, uit Ulpia Noviomagus (ruiter uit de) garde van onze keizer, van de afdeling (onder leiding) van Aelius Verecundus. Hij heeft 28 jaar geleefd (en) 11 jaar gediend. Titus Aurelius Placidus, zijn erfgenaam, heeft (deze steen) voor zijn beste vriend laten maken.

Wist je dat...  In de Romeinse tijd heersten andere opvattingen over het lichaam, seksualiteit en over wat hoort en wat niet. Naast wat we nu heteroseksualiteit noemen, bestonden allerlei vormen van gedrag die wij nu homoseksualiteit noemen. In de oudheid maakte men dat onderscheid niet zo. Keizer Nero was tweemaal getrouwd met een man en ook tweemaal met een vrouw. Daar maakte men zich niet zo druk over. Maar dat keizer Nero af en toe verkleed optrad in het theater en daarbij zong, was een grote schande!

Titus Aurelius Placidus

opdrachten

   In Nederland kunnen homoseksuele mannen en vrouwen in het leger dienen. Is dat altijd zo geweest?

   Sommige mensen denken aan iemand"s uiterlijk te kunnen zien of ze homo of hetero zijn. Hoe zit het volgens jou met deze stoere jongen?

  Blijkbaar was in het Romeinse Rijk een keizer die optreedt in het theater spraakmakender dan het feit dat hij met mannen én vrouwen trouwt. Hoe zou men daar tegenwoordig over denken?

verder lezen