Man van Lent

Toen ze mijn rust verstoorden dachten ze eerst dat ik een vrouw was. Want er lagen sieraden in mijn graf. Die bronzen oorring en vlechtringen droeg ik omdat ik stam uit een belangrijke familie. Nu noemen ze mij de 'Man van Lent'.

Aan deze kant van de rivier worden we met sieraden begraven en niet met wapens. Benoorden de Waal doen we de dingen nu eenmaal anders. Zelfs nu ze weten dat ik een man ben, blijven ze wroeten in mijn verleden. Men denkt dat ik vermoord ben! Dat is toch wel merkwaardig. Over die andere doden zwijg ik als het graf…


...     In 1998 wordt aan de Laauwikstraat in Lent een graf gevonden uit de 5e of 6e eeuw vóór onze jaartelling. De vondst haalt de voorpagina van de krant. Bij de schedel van een man liggen sieraden: een bronzen oorring en vlechtringen. Een MAN met sieraden is nieuws in 1998.

Bovenop zijn rustplaats worden twee andere graven gevonden. Over de reden om de andere doden daar te begraven wordt gespeculeerd. De Man van Lent zou vermoord zijn, waarna de beide daders op zijn graf ter dood werden gebracht. Er heeft zelfs iemand durven opperen dat een van de andere doden misschien zijn vrouw was. Dat zij gedood werd om haar man op zijn reis in het dodenrijk te vergezellen.

Strijdwagen Museum Valkhof Nijmegen

  De reconstructie van de tweewielige strijdwagen. Bron: Museum Het Valkhof Nijmegen.

Bezuiden de Waal had men inderdaad andere gewoontes. Daar leefde men van de landbouw. Een elite van krijgsheren maakte er waarschijnlijk de dienst uit. Een van hun leiders heeft zich, in ongeveer dezelfde tijd als de Man van Lent, laten begraven met een complete krijgswagen. Deze man van aanzien werd eerst gecremeerd. In het graf (op het huidige Traianusplein) vond men verkoolde botresten samen met onderdelen van een complete strijdwagen, paardentuig en een speerpunt. In museum Het Valkhof kun je een reconstructie van de strijdwagen bewonderen.

Om over na te denken...   Het is altijd lastig om bij een erg oud graf vast te stellen of er een man of een vrouw in ligt. Als het wel lukt, raken archeologen soms toch in de war. Een MAN met sieraden kon men in 1998 niet goed plaatsen. Op de website van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis wordt de Man van Lent anno 2016 nog steeds 'excentriek aandoend' genoemd. Je gaat je dan afvragen wat de interpretatie is van een krijgsheer die zich laat begraven met een complete strijdwagen. Er staat: "Voor de trotse Nijmeegse bezitter was het paraderen met zijn statussymbool op het plateau langs de Waal wellicht al voldoende om indruk te maken op zijn aanhang". ;-)

opdrachten

   Waarom vonden journalisten het graf in Lent bijzonder?

   Stel dat mensen over 200 jaar geen onderscheid meer maken tussen mannen en vrouwen. Wat denken archeologen dan als ze jouw kamer opgegraven?

   Wat zouden de archeologen bedacht hebben, als de Man van Lent toch een vrouw was geweest? En wat als een van de andere doden een vrouw was, of misschien allebei. Hoeveel variaties kun jij bedenken?

verder lezen