nimmegen ± 1500

± 1500 : Nimmegen rijk en machtig

prins Maurits belegert Nimwegen

1591 : belegering door prins Maurits

image  Dwars Nimmegen

Na de Middeleeuwen is de rol van

Nimmegen snel uitgespeeld.

Na de Middeleeuwen is de rol van Nimmegen snel uitgespeeld.

Begin 16de eeuw is Nimmegen nog de grootste stad van Gelre en noemt zich graag 'vrije rijksstad'. Nimmegen is dwars en trots. Maar haar eigenzinnigheid en de strategische ligging brengen de stad in de nieuwe tijd weinig goeds.

Na 1500 sleept een opeenvolging van hertogen Nimmegen mee in conflicten en regelrechte oorlogen. De stad lijkt in de politieke arena vermalen te worden. Halverwege de 16de eeuw worden de Lage Landen ingelijfd bij het enorme Rooms-Duitse rijk van Karel V. Nimmegen als trotse rijksstad lijkt uitgespeeld. Karel V stelt een stadhouder aan die vanuit Arnhem de regio bestuurt.

In andere delen van West-Europa maken steden juist een culturele en wetenschappelijke bloei door. De klassieke oudheid, de cultuur van de Grieken en Romeinen, wordt herontdekt en is een bron van inspiratie. Mensen gaan anders kijken naar zichzelf. Dit wordt de Renaissance (hergeboorte) genoemd. Vanuit de machtige Italiaanse steden Florence en Siena verspreidt de Renaissance zich over West-Europa. Dankzij o.a. de uitvinding van de boekdrukkunst wordt ook de Nederlanden bereikt. Maar het lijkt of de culturele Renaissance aan Nimmegen voorbij gaat. Plaatselijke kunstenaars en schrijvers spelen er geen enkele rol in.

Wist je dat...    De bekende Renaissance kunstenaar Albrecht Dürer bezoekt in 1520 Nimmegen. Tijdens zijn reis houdt hij een kasboekje bij. Daarin vermeldt hij zijn uitgaven en kunstaankopen. Ook wat hij zelf tekent en welke beroemde collega's hij ontmoet. Recent wordt gespeculeerd dat Albrecht Dürer de bouw van de Nijmeegse Stratemakerstoren heeft beïnvloed. Maar tijdens zijn verblijf hier maakt hij weinig mee. Albrecht schrijft: "Nimmegen is een mooie stad, heeft een mooie kerk en een fraai gelegen kasteel". Verder vermeldt Albrecht alleen dat hij vier weiszpfennig moet betalen voor de overnachting.

Karel V

Keizer Karel V op de gevel van het stadhuis in Nijmegen. [foto: Willem Nabuurs]

Nimmegen is meer een stad van religieuze instellingen. Maar er zijn moderne ontwikkelingen die wel omarmd worden en dan gaat het om nieuwe theologische inzichten over de eigen zielenheil en zelf keuzes maken. En meer aandacht voor het menselijk lichaam. De erg religieuze Karel V wil dat zulke ketterse ideeën te vuur en te zwaard bestreden worden. De Nimmeegse theoloog Petrus Canisius is het met hem eens en zet zich met hart en ziel in tegen de 'onwetendheid op geloofsgebied'.

Karel V en later zijn zoon Philip II van Spanje voeren steeds strengere wetgeving in om het 'ware geloof' beschermen. Via verordeningen (plakkaten) bepalen ze dat mensen van een ander geloof niet in hun rijk thuishoren. Boeken van hervormingsgezinden moeten verbrand worden. Gelovigen dienen een certificaat bij zich hebben waarin een pastoor verklaart dat ze katholiek zijn. 'Ketters' moeten vervolgd en gedood.

Wanneer Phillips II in de Nederlanden zijn plakkaten strenger wil gaan handhaven, is dat voor de protestantse elite in het noorden een reden om in opstand te komen. De tachtigjarige oorlog begint in 1568 en heeft voor deze streek grote gevolgen. Onder andere op de Mookerheide vindt tussen de Spaanse hertog Alva en opstandelingen een grote veldslag plaats. Duizenden soldaten laten daar in 1574 het leven.


Om over na te denken...  Najaar 1591 wordt Nimmegen belegerd door de troepen van Maurits van Oranje-Nassau. Vanuit fort Knodsenburg schieten zij de huizen en de toren van de Stevenskerk in puin. De stad moet zich overgeven en maakt voortaan deel uit van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Formeel is Nimmegen nu een protestantse stad. De katholieke eredienst wordt verboden en men mag niet langer het eigen stadsbestuur aanstellen. Deze streek zal nog lang gekenmerkt worden door sociale tegenstellingen tussen het merendeels arme katholieke volksdeel en een rijkere protestantse bovenlaag.

verder lezen